Syarat perkhidmatan

TINJAUAN KESELURUHAN
Laman web ini dikendalikan oleh e.COLOSSALDi seluruh laman web, istilah"kami","kami"dan"kami"merujuk kepada e.COLOSSALe.COLOSSAL menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan pemberitahuan yang dinyatakan di sini

Dengan mengunjungi laman web kami dan/atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam"Perkhidmatan"kami dan bersetuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan berikut ("Syarat Perkhidmatan","Syarat"), termasuk syarat dan syarat tambahan dan polisi dirujuk di sini dan/atau tersedia dengan pautan hiperSyarat Perkhidmatan ini berlaku untuk semua pengguna situs, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan/atau penyumbang kandungan

Sila baca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web kamiDengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan iniSekiranya anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web atau menggunakan perkhidmatan apa punSekiranya Syarat Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan secara jelas terhad kepada Syarat Perkhidmatan ini

Apa-apa ciri atau alat baru yang ditambahkan ke kedai semasa juga akan tertakluk kepada Syarat PerkhidmatanAnda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada halaman ini pada bila-bila masaKami berhak untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan/atau perubahan ke laman web kamiAdalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahanPenggunaan atau akses terus ke laman web anda setelah penyusunan perubahan menunjukkan penerimaan terhadap perubahan tersebut

Kedai kami dihoskan di Shopify Inc.Mereka menyediakan platform e-dagang dalam talian yang membolehkan kami menjual produk dan perkhidmatan kami kepada anda

BAHAGIAN 1 - SYARAT KEDAI ONLINE
Dengan bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini, anda menyatakan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda, atau bahawa anda adalah usia majoriti di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk membenarkan mana-mana tanggungan bawah umur anda menggunakan laman web ini
Anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan haram atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta)
Anda tidak boleh menyebarkan cacing atau virus atau sebarang kod yang boleh merosakkan
Pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Syarat akan mengakibatkan pemberhentian Perkhidmatan anda dengan segera

BAHAGIAN 2 - SYARAT UMUM
Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja dengan alasan apa pun pada bila-bila masa
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tanpa disulitkan dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan untuk menyesuaikan diri dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal rangkaian atau peranti penyambungMaklumat kad kredit selalu disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian
Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak, menggandakan, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses ke Perkhidmatan atau sebarang kenalan di laman web di mana perkhidmatan ini disediakan, tanpa kebenaran bertulis daripada kami
Tajuk yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau mempengaruhi Syarat ini

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KELENGKAPAN DAN TEPAT WAKTU MAKLUMAT
Kami tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkiniBahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh dipercayai atau dijadikan sebagai satu-satunya asas untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber maklumat utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanyaSebarang bergantung pada bahan di laman web ini adalah risiko anda sendiri
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentuMaklumat sejarah, semestinya, tidak terkini dan disediakan untuk rujukan anda sahajaKami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini setiap saat, tetapi kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat di laman web kamiAnda bersetuju bahawa adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami

BAHAGIAN 4 - PENGUBAHSUAIAN KHIDMAT DAN HARGA
Harga untuk produk kami boleh berubah tanpa notis
Kami berhak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menghentikan Perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungannya) tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penghentian Perkhidmatan

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)
Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui laman webProduk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai jumlah yang terhad dan hanya boleh dikembalikan atau ditukar mengikut Polisi Pengembalian kami
Kami telah berusaha sedaya mungkin untuk menampilkan seakurat mungkin warna dan gambar produk kami yang muncul di kedaiKami tidak dapat menjamin bahawa paparan warna komputer monitor anda akan tepat
Kami berhak, tetapi tidak berkewajiban, untuk membatasi penjualan produk atau Perkhidmatan kami kepada setiap orang, wilayah geografi atau bidang kuasaKami mungkin menggunakan hak ini berdasarkan kes demi kesKami berhak untuk membatasi jumlah produk atau perkhidmatan yang kami tawarkanSemua keterangan mengenai produk atau harga produk boleh berubah sewaktu-waktu tanpa notis, mengikut budi bicara kamiKami berhak untuk menghentikan produk pada bila-bila masaSebarang tawaran untuk produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini tidak sah sekiranya dilarang
Kami tidak menjamin bahawa kualiti produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperoleh oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang kesalahan dalam Perkhidmatan akan diperbaiki.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT PENGENALAN DAN AKAUN
Kami berhak untuk menolak sebarang pesanan yang anda buat dengan kamiKami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesananSekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan/atau pesanan yang menggunakan alamat pengebilan dan/atau penghantaran yang samaSekiranya kami membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami mungkin berusaha untuk memberitahu Anda dengan menghubungi alamat e-mel dan/atau penagihan/nombor telefon yang diberikan pada saat pesanan dibuatKami berhak untuk membatasi atau melarang pesanan yang, menurut pertimbangan kami, nampaknya dilakukan oleh peniaga, penjual semula atau pengedar

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pembelian dan akaun terkini, lengkap dan tepat untuk semua pembelian yang dilakukan di kedai kamiAnda bersetuju untuk segera mengemas kini akaun dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit serta tarikh luput, supaya kami dapat menyelesaikan transaksi anda dan menghubungi anda mengikut keperluan

Untuk lebih terperinci, sila semak Dasar Pemulangan kami

BAHAGIAN 7 - ALAT PILIHAN
Kami mungkin memberi anda akses kepada alat pihak ketiga di mana kami tidak memantau atau tidak mempunyai kawalan atau input
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami memberikan akses kepada alat seperti"apa adanya"dan"sebagaimana tersedia"tanpa jaminan, pernyataan atau syarat apa pun dan tanpa sokonganKami tidak akan bertanggungjawab kerana timbul atau berkaitan dengan penggunaan alat pihak ketiga pilihan anda
Sebarang penggunaan alat pilihan yang anda tawarkan melalui laman web adalah sepenuhnya atas risiko dan budi bicara anda sendiri dan anda harus memastikan bahawa anda sudah biasa dengan dan menyetujui syarat-syarat alat yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga yang berkenaan
Kami juga mungkin, di masa depan, menawarkan perkhidmatan dan/atau fitur baru melalui laman web (termasuk, pelepasan alat dan sumber baru)Ciri dan/atau perkhidmatan baru tersebut juga akan tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan ini

BAHAGIAN 8 - PAKAIAN PIHAK KETIGA
Kandungan, produk dan perkhidmatan tertentu yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin merangkumi bahan dari pihak ketiga
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak berafiliasi dengan kamiKami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai tanggungjawab atau tanggungjawab untuk sebarang bahan atau laman web pihak ketiga, atau untuk bahan, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga yang lain
Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barang, perkhidmatan, sumber daya, kandungan, atau transaksi lain yang dilakukan berkaitan dengan laman web pihak ketiga mana punSila teliti dasar dan amalan pihak ketiga dengan teliti dan pastikan anda memahaminya sebelum anda melakukan sebarang transaksiAduan, tuntutan, kebimbangan, atau pertanyaan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga

BAHAGIAN 9 - KOMEN PENGGUNA, MAKLUM BALAS DAN PENGHANTARAN LAIN
Sekiranya, atas permintaan kami, anda menghantar kiriman tertentu (misalnya penyertaan peraduan) atau tanpa permintaan dari kami, anda menghantar idea, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan lain yang kreatif, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'komen'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menerbitkan, menyebarkan, menterjemahkan dan menggunakan mana-mana komen apa pun yang anda hantarkan kepada kamiKami dan tidak akan berkewajiban (1) untuk menyimpan sebarang komen dengan yakin; (2) untuk membayar pampasan bagi sebarang komen; atau (3) untuk menjawab sebarang komen
Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau, mengedit atau membuang kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau Syarat Perkhidmatan ini
Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi, keperibadian atau hak peribadi atau hak milik lainAnda selanjutnya bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi bahan fitnah atau tidak sah, kasar atau cabul, atau mengandungi virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitanAnda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain diri anda, atau menyesatkan kami atau pihak ketiga mengenai asal usul sebarang komenAnda bertanggungjawab sepenuhnya untuk setiap komen yang anda buat dan ketepatannyaKami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen yang anda hantar atau pihak ketiga

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI
Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai diatur oleh Dasar Privasi kamiUntuk melihat Dasar Privasi kami

BAHAGIAN 11 - KESILAPAN, KESALAHAN DAN KESALAHAN
Kadang-kadang mungkin terdapat maklumat di laman web kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, waktu transit dan ketersediaanKami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan atau peninggalan, dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika ada maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (termasuk setelah anda menyerahkan pesanan anda)
Kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini, mengubah atau memperjelas maklumat dalam Layanan atau di laman web apa pun yang berkaitan, termasuk tanpa batasan, informasi harga, kecuali yang diwajibkan oleh undang-undangTidak ada tarikh kemas kini atau penyegaran yang ditentukan dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau di laman web yang berkaitan telah diubah atau dikemas kini

SEKSYEN 12 - KEGUNAAN LARANGAN
Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam Syarat Layanan, Anda dilarang menggunakan situs atau kontennya:(a) untuk tujuan yang tidak sah; (b) untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat internasional, persekutuan, provinsi atau negeri; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpulkan atau mengesan maklumat peribadi orang lain; (i) untuk spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (j) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Perkhidmatan atau laman web yang berkaitan, laman web lain, atau InternetKami berhak untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan oleh anda atau laman web yang berkaitan kerana melanggar penggunaan yang dilarang

SEKSYEN 13 - PENAFIAN JAMINAN; PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB
Kami tidak menjamin, menyatakan atau menjamin bahawa penggunaan perkhidmatan kami oleh anda tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas dari kesilapan
Kami tidak menjamin bahawa hasil yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan tersebut akan tepat atau boleh dipercayai
Anda bersetuju bahawa dari semasa ke semasa kami mungkin membuang perkhidmatan untuk jangka masa yang tidak tentu atau membatalkan perkhidmatan tersebut pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan kepada anda
Anda dengan tegas bersetuju bahawa penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah risiko anda sendiriPerkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang dihantar kepada anda melalui perkhidmatan tersebut (kecuali yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'apa adanya' dan 'sebagaimana tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa perwakilan, jaminan atau syarat apa pun, sama ada secara tersurat atau tersirat, termasuk semua jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kualiti jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, hakmilik, dan bukan pelanggaran
Dalam hal apa pun e.COLOSSAL , pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, pekerja magang, pembekal, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau apa-apa langsung, tidak langsung, sampingan, hukuman, khas , atau kerosakan akibat dari apa jua jenis, termasuk, tanpa batasan kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau kerosakan serupa, sama ada berdasarkan kontrak, siksaan (termasuk kecuaian), tanggungjawab tegas atau sebaliknya, timbul dari penggunaan anda dari mana-mana perkhidmatan atau produk yang diperoleh menggunakan perkhidmatan tersebut, atau untuk tuntutan lain yang berkaitan dengan cara apa pun dengan penggunaan perkhidmatan atau produk anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kesalahan atau peninggalan dalam kandungan apa pun, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun yang timbul akibat penggunaan perkhidmatan atau kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau disediakan melalui perkhidmatan, walaupun diberitahu kemungkinanOleh kerana beberapa negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, di negeri atau bidang kuasa tersebut, tanggungjawab kami akan dihadkan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang

SEKSYEN 14 - INDEMNIFIKASI
Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan menahan GetItPrint yang tidak berbahaya dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pekerja dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yang munasabah yuran pengacara, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana kerana atau timbul daripada pelanggaran anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini atau dokumen yang disertakan oleh mereka sebagai rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda

SEKSYEN 15 - KEBERSIHAN
Sekiranya terdapat ketentuan dalam Syarat Perkhidmatan ini yang dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut tetap dapat dilaksanakan seluas-luasnya yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dan bahagian yang tidak dapat dilaksanakan akan dianggap terputus dari Syarat ini Servis, penentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan ketentuan lain yang masih ada

SEKSYEN 16 - PENAMATAN
Kewajiban dan liabiliti pihak-pihak yang berlaku sebelum tarikh penamatan akan berlaku setelah penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan
Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa kecuali dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kamiAnda boleh menghentikan Syarat Perkhidmatan ini kapan saja dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi ingin menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami
Sekiranya dalam penilaian kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi sebarang syarat atau ketentuan Syarat Perkhidmatan ini, kami juga boleh menghentikan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab atas semua jumlah yang perlu dibayar hingga dan termasuk tarikh penamatan; dan/atau dengan sewajarnya boleh menolak anda mengakses Perkhidmatan kami (atau bahagiannya)

SEKSYEN 17 - SELURUH PERJANJIAN
Kegagalan kita untuk menggunakan atau menguatkuasakan hak atau ketentuan Syarat Perkhidmatan ini tidak akan menjadi pengabaian hak atau peruntukan tersebut
Syarat Perkhidmatan ini dan sebarang dasar atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelumnya atau sezaman dengannya. , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, versi Terma Perkhidmatan sebelumnya)
Segala kekaburan dalam penafsiran Terma Perkhidmatan ini tidak akan ditafsirkan terhadap pihak penggubal

SEKSYEN 18 - UNDANG-UNDANG KERAJAAN
Syarat-syarat Perkhidmatan ini dan setiap perjanjian terpisah di mana kami memberikan anda Perkhidmatan akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA PERKHIDMATAN
Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, mengubah atau mengganti mana-mana bahagian dari Syarat Perkhidmatan ini dengan menghantar kemas kini dan perubahan ke laman web kamiAdalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala untuk perubahanPenggunaan atau akses berterusan ke laman web kami atau Perkhidmatan berikutan penyampaian sebarang perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini merupakan penerimaan perubahan tersebut

SEKSYEN 20 - MAKLUMAT HUBUNGI
Pertanyaan mengenai Syarat Perkhidmatan harus dihantar kepada kami di info.ecolossal@gmail.com.